ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

นางพัชรินทร์  ปิจมิตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นขาม

E-mail : Pitjamitr@hotmail.com

โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

-

suntonkham2562@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสันต้นขาม. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon