ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม ส.ข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Santonkham

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://stk.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านสันต้นขาม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 6 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 7 1 8 1
ป.6 2 2 4 1
อ.1 1 2 3 1
อ.2 0 1 1 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 29 20 49 9
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

-

suntonkham2562@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสันต้นขาม. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon