Director Talk

Featured News

ผู้บริหาร

ไม่ได้กำหนดหัวหน้าหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ แอดมินโรงเรียน ->ตั้งค่าระบบ->กำหนดผู้บริหาร/หัวหน้างาน

เมนูหลัก

FACKBOOK

สถิติ

Online : 1 IP
วันนี้ : 12 IP
เมื่อวาน : 4 IP
สัปดาห์นี้ : 16 IP
เดือนนี้ : 71 IP
ปีนี้ : 12971 IP
ทั้งหมด : 42939 IP
บันทึก : 6248 (18.07.2021)

ITA

1.โครงสร้างสถานศึกษา 2.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 3.อำนาจหน้าที่ 4.ข้อมูลการติดต่อ 5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ 7.Q&A 8.Social Network 9.แผนดำเนินการประจำปี 10.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ 11.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 12.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 14.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 15.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 16.E-Service 17.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 18.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน 19.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 20.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 24.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 26.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 28.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 32.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 33.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 34.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 35.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 36.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 37.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 38.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 39.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 40.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 41.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 42.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43.แผนพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

-

suntonkham2562@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสันต้นขาม. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon